ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการทดสอบพันธุ์พริก เพื่อโรงงานอุตสาหกรรม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการทดสอบพันธุ์พริก เพื่อโรงงานอุตสาหกรรม
นักวิจัย : สถิตย์ วิมล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สถิตย์ วิมล . (2530). โครงการทดสอบพันธุ์พริก เพื่อโรงงานอุตสาหกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สถิตย์ วิมล . 2530. "โครงการทดสอบพันธุ์พริก เพื่อโรงงานอุตสาหกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สถิตย์ วิมล . "โครงการทดสอบพันธุ์พริก เพื่อโรงงานอุตสาหกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2530. Print.
สถิตย์ วิมล . โครงการทดสอบพันธุ์พริก เพื่อโรงงานอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2530.