ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวป่าและข้าวปลูก โดยอาศัยรูปแบบของแถบไอโซไซม์และลักษณะทางสัณฐานวิทยา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวป่าและข้าวปลูก โดยอาศัยรูปแบบของแถบไอโซไซม์และลักษณะทางสัณฐานวิทยา
นักวิจัย : พัฒน์นรี รักษ์คิด
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัฒน์นรี รักษ์คิด . (2548). ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวป่าและข้าวปลูก โดยอาศัยรูปแบบของแถบไอโซไซม์และลักษณะทางสัณฐานวิทยา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พัฒน์นรี รักษ์คิด . 2548. "ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวป่าและข้าวปลูก โดยอาศัยรูปแบบของแถบไอโซไซม์และลักษณะทางสัณฐานวิทยา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พัฒน์นรี รักษ์คิด . "ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวป่าและข้าวปลูก โดยอาศัยรูปแบบของแถบไอโซไซม์และลักษณะทางสัณฐานวิทยา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2548. Print.
พัฒน์นรี รักษ์คิด . ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวป่าและข้าวปลูก โดยอาศัยรูปแบบของแถบไอโซไซม์และลักษณะทางสัณฐานวิทยา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2548.