ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความเสียหายที่เกิดจากไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita ของผัก 5 ชนิด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเสียหายที่เกิดจากไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita ของผัก 5 ชนิด
นักวิจัย : ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี . (2530). ความเสียหายที่เกิดจากไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita ของผัก 5 ชนิด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี . 2530. "ความเสียหายที่เกิดจากไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita ของผัก 5 ชนิด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี . "ความเสียหายที่เกิดจากไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita ของผัก 5 ชนิด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2530. Print.
ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี . ความเสียหายที่เกิดจากไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita ของผัก 5 ชนิด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2530.