ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบางลักษณะของลูกสุกรเมื่อแรกเกิดและหย่านม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบางลักษณะของลูกสุกรเมื่อแรกเกิดและหย่านม
นักวิจัย : สุทัศน์ ศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุทัศน์ ศิริ . (2526). ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบางลักษณะของลูกสุกรเมื่อแรกเกิดและหย่านม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุทัศน์ ศิริ . 2526. "ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบางลักษณะของลูกสุกรเมื่อแรกเกิดและหย่านม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุทัศน์ ศิริ . "ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบางลักษณะของลูกสุกรเมื่อแรกเกิดและหย่านม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2526. Print.
สุทัศน์ ศิริ . ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบางลักษณะของลูกสุกรเมื่อแรกเกิดและหย่านม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2526.