ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะและผลตอบแทนการลงทุนของเครื่องยนต์ชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะและผลตอบแทนการลงทุนของเครื่องยนต์ชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
นักวิจัย : วัฒนา กสิกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัฒนา กสิกุล . (2548). การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะและผลตอบแทนการลงทุนของเครื่องยนต์ชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วัฒนา กสิกุล . 2548. "การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะและผลตอบแทนการลงทุนของเครื่องยนต์ชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วัฒนา กสิกุล . "การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะและผลตอบแทนการลงทุนของเครื่องยนต์ชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2548. Print.
วัฒนา กสิกุล . การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะและผลตอบแทนการลงทุนของเครื่องยนต์ชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2548.