ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการอบแห้งมันสำปะหลังเพื่อการทำแป้งดิบ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการอบแห้งมันสำปะหลังเพื่อการทำแป้งดิบ
นักวิจัย : ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ . (2548). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการอบแห้งมันสำปะหลังเพื่อการทำแป้งดิบ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ . 2548. "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการอบแห้งมันสำปะหลังเพื่อการทำแป้งดิบ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ . "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการอบแห้งมันสำปะหลังเพื่อการทำแป้งดิบ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2548. Print.
ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ . การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการอบแห้งมันสำปะหลังเพื่อการทำแป้งดิบ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2548.