ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาประสิทธิภาพของสารประกอบแร่ธาตุในระหว่างการขนย้ายกุ้งกุลาดำ ที่เลี้ยงในน้ำความเค็มต่ำ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาประสิทธิภาพของสารประกอบแร่ธาตุในระหว่างการขนย้ายกุ้งกุลาดำ ที่เลี้ยงในน้ำความเค็มต่ำ
นักวิจัย : ตรีชฎา ด่านวัฒนานุสรณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ตรีชฎา ด่านวัฒนานุสรณ์ . (2548). การศึกษาประสิทธิภาพของสารประกอบแร่ธาตุในระหว่างการขนย้ายกุ้งกุลาดำ ที่เลี้ยงในน้ำความเค็มต่ำ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ตรีชฎา ด่านวัฒนานุสรณ์ . 2548. "การศึกษาประสิทธิภาพของสารประกอบแร่ธาตุในระหว่างการขนย้ายกุ้งกุลาดำ ที่เลี้ยงในน้ำความเค็มต่ำ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ตรีชฎา ด่านวัฒนานุสรณ์ . "การศึกษาประสิทธิภาพของสารประกอบแร่ธาตุในระหว่างการขนย้ายกุ้งกุลาดำ ที่เลี้ยงในน้ำความเค็มต่ำ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2548. Print.
ตรีชฎา ด่านวัฒนานุสรณ์ . การศึกษาประสิทธิภาพของสารประกอบแร่ธาตุในระหว่างการขนย้ายกุ้งกุลาดำ ที่เลี้ยงในน้ำความเค็มต่ำ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2548.