ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ และอุทยานแห่งชาติภูเวียง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ และอุทยานแห่งชาติภูเวียง
นักวิจัย : วิเชียร เกิดสุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิเชียร เกิดสุข . (2547). การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ และอุทยานแห่งชาติภูเวียง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิเชียร เกิดสุข . 2547. "การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ และอุทยานแห่งชาติภูเวียง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิเชียร เกิดสุข . "การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ และอุทยานแห่งชาติภูเวียง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2547. Print.
วิเชียร เกิดสุข . การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ และอุทยานแห่งชาติภูเวียง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2547.