ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการย่อยได้ของฝักจามจุรีในสุกรระยะเจริญเติบโต

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการย่อยได้ของฝักจามจุรีในสุกรระยะเจริญเติบโต
นักวิจัย : วินัย โยธินศิริกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วินัย โยธินศิริกุล . (2531). การศึกษาการย่อยได้ของฝักจามจุรีในสุกรระยะเจริญเติบโต.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วินัย โยธินศิริกุล . 2531. "การศึกษาการย่อยได้ของฝักจามจุรีในสุกรระยะเจริญเติบโต".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วินัย โยธินศิริกุล . "การศึกษาการย่อยได้ของฝักจามจุรีในสุกรระยะเจริญเติบโต."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2531. Print.
วินัย โยธินศิริกุล . การศึกษาการย่อยได้ของฝักจามจุรีในสุกรระยะเจริญเติบโต. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2531.