ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ระบบธุรกิจการเกษตรข้าวของจังหวัดลพบุรี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ระบบธุรกิจการเกษตรข้าวของจังหวัดลพบุรี
นักวิจัย : นงนุช ปรมาคม
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นงนุช ปรมาคม . (2545). การวิเคราะห์ระบบธุรกิจการเกษตรข้าวของจังหวัดลพบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นงนุช ปรมาคม . 2545. "การวิเคราะห์ระบบธุรกิจการเกษตรข้าวของจังหวัดลพบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นงนุช ปรมาคม . "การวิเคราะห์ระบบธุรกิจการเกษตรข้าวของจังหวัดลพบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2545. Print.
นงนุช ปรมาคม . การวิเคราะห์ระบบธุรกิจการเกษตรข้าวของจังหวัดลพบุรี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2545.