ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาน้ำยาจุ่มหัวนมจากสารสกัดเปลือกมังคุดเพื่อป้องกันโรคเต้านมอักเสบในแม่โคระยะรีดนม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาน้ำยาจุ่มหัวนมจากสารสกัดเปลือกมังคุดเพื่อป้องกันโรคเต้านมอักเสบในแม่โคระยะรีดนม
นักวิจัย : วิไลพร จันทร์ไชย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิไลพร จันทร์ไชย . (2548). การพัฒนาน้ำยาจุ่มหัวนมจากสารสกัดเปลือกมังคุดเพื่อป้องกันโรคเต้านมอักเสบในแม่โคระยะรีดนม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิไลพร จันทร์ไชย . 2548. "การพัฒนาน้ำยาจุ่มหัวนมจากสารสกัดเปลือกมังคุดเพื่อป้องกันโรคเต้านมอักเสบในแม่โคระยะรีดนม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิไลพร จันทร์ไชย . "การพัฒนาน้ำยาจุ่มหัวนมจากสารสกัดเปลือกมังคุดเพื่อป้องกันโรคเต้านมอักเสบในแม่โคระยะรีดนม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2548. Print.
วิไลพร จันทร์ไชย . การพัฒนาน้ำยาจุ่มหัวนมจากสารสกัดเปลือกมังคุดเพื่อป้องกันโรคเต้านมอักเสบในแม่โคระยะรีดนม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2548.