ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและการผลิตบุคลากรด้านการพัฒนาพันธุ์พืชของไทย: รายงานฉบับสมบูรณ์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและการผลิตบุคลากรด้านการพัฒนาพันธุ์พืชของไทย: รายงานฉบับสมบูรณ์
นักวิจัย : สนั่น จอกลอย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สนั่น จอกลอย . (2551). การพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและการผลิตบุคลากรด้านการพัฒนาพันธุ์พืชของไทย: รายงานฉบับสมบูรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สนั่น จอกลอย . 2551. "การพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและการผลิตบุคลากรด้านการพัฒนาพันธุ์พืชของไทย: รายงานฉบับสมบูรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สนั่น จอกลอย . "การพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและการผลิตบุคลากรด้านการพัฒนาพันธุ์พืชของไทย: รายงานฉบับสมบูรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
สนั่น จอกลอย . การพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและการผลิตบุคลากรด้านการพัฒนาพันธุ์พืชของไทย: รายงานฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.