ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวจากการทำนาแบบ ปักดำหว่านน้ำตม และหว่านข้าวแห้งในภาคกลางของประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวจากการทำนาแบบ ปักดำหว่านน้ำตม และหว่านข้าวแห้งในภาคกลางของประเทศไทย
นักวิจัย : ประสงค์ วงศ์ชนะภัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประสงค์ วงศ์ชนะภัย . (2525). การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวจากการทำนาแบบ ปักดำหว่านน้ำตม และหว่านข้าวแห้งในภาคกลางของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ประสงค์ วงศ์ชนะภัย . 2525. "การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวจากการทำนาแบบ ปักดำหว่านน้ำตม และหว่านข้าวแห้งในภาคกลางของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ประสงค์ วงศ์ชนะภัย . "การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวจากการทำนาแบบ ปักดำหว่านน้ำตม และหว่านข้าวแห้งในภาคกลางของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2525. Print.
ประสงค์ วงศ์ชนะภัย . การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวจากการทำนาแบบ ปักดำหว่านน้ำตม และหว่านข้าวแห้งในภาคกลางของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2525.