ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบคุณภาพไวน์มังคุดที่ได้จากการหมัก โดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ธรรมชาติ และเชื้อยีสต์บริสุทธิ์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบคุณภาพไวน์มังคุดที่ได้จากการหมัก โดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ธรรมชาติ และเชื้อยีสต์บริสุทธิ์
นักวิจัย : ศุภสิทธิ์ ดีรักษา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศุภสิทธิ์ ดีรักษา . (2548). การเปรียบเทียบคุณภาพไวน์มังคุดที่ได้จากการหมัก โดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ธรรมชาติ และเชื้อยีสต์บริสุทธิ์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศุภสิทธิ์ ดีรักษา . 2548. "การเปรียบเทียบคุณภาพไวน์มังคุดที่ได้จากการหมัก โดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ธรรมชาติ และเชื้อยีสต์บริสุทธิ์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศุภสิทธิ์ ดีรักษา . "การเปรียบเทียบคุณภาพไวน์มังคุดที่ได้จากการหมัก โดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ธรรมชาติ และเชื้อยีสต์บริสุทธิ์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2548. Print.
ศุภสิทธิ์ ดีรักษา . การเปรียบเทียบคุณภาพไวน์มังคุดที่ได้จากการหมัก โดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ธรรมชาติ และเชื้อยีสต์บริสุทธิ์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2548.