ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงความบริสุทธิ์ของพันธุ์ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักที่มีศักยภาพ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงความบริสุทธิ์ของพันธุ์ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักที่มีศักยภาพ
นักวิจัย : พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์ . (2536). การปรับปรุงความบริสุทธิ์ของพันธุ์ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักที่มีศักยภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์ . 2536. "การปรับปรุงความบริสุทธิ์ของพันธุ์ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักที่มีศักยภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์ . "การปรับปรุงความบริสุทธิ์ของพันธุ์ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักที่มีศักยภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2536. Print.
พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์ . การปรับปรุงความบริสุทธิ์ของพันธุ์ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักที่มีศักยภาพ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2536.