ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตอบสนองทางสรีรวิทยาของข้าวไร่พันธุ์ต่าง ๆ ต่อความชื้นในดินและอุณหภูมิ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตอบสนองทางสรีรวิทยาของข้าวไร่พันธุ์ต่าง ๆ ต่อความชื้นในดินและอุณหภูมิ
นักวิจัย : สุเมธ อ่องเภา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุเมธ อ่องเภา . (2541). การตอบสนองทางสรีรวิทยาของข้าวไร่พันธุ์ต่าง ๆ ต่อความชื้นในดินและอุณหภูมิ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุเมธ อ่องเภา . 2541. "การตอบสนองทางสรีรวิทยาของข้าวไร่พันธุ์ต่าง ๆ ต่อความชื้นในดินและอุณหภูมิ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุเมธ อ่องเภา . "การตอบสนองทางสรีรวิทยาของข้าวไร่พันธุ์ต่าง ๆ ต่อความชื้นในดินและอุณหภูมิ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2541. Print.
สุเมธ อ่องเภา . การตอบสนองทางสรีรวิทยาของข้าวไร่พันธุ์ต่าง ๆ ต่อความชื้นในดินและอุณหภูมิ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2541.