ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพข้าว : บทศึกษาเฉพาะกรณีการตรวจข้าวส่งออกนอกประเทศ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพข้าว : บทศึกษาเฉพาะกรณีการตรวจข้าวส่งออกนอกประเทศ
นักวิจัย : บุญเลื่อน บุญเรือง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2507
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บุญเลื่อน บุญเรือง . (2507). การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพข้าว : บทศึกษาเฉพาะกรณีการตรวจข้าวส่งออกนอกประเทศ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
บุญเลื่อน บุญเรือง . 2507. "การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพข้าว : บทศึกษาเฉพาะกรณีการตรวจข้าวส่งออกนอกประเทศ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
บุญเลื่อน บุญเรือง . "การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพข้าว : บทศึกษาเฉพาะกรณีการตรวจข้าวส่งออกนอกประเทศ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2507. Print.
บุญเลื่อน บุญเรือง . การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพข้าว : บทศึกษาเฉพาะกรณีการตรวจข้าวส่งออกนอกประเทศ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2507.