ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจสอบการตกค้างของยาออกโซลินิก แอซิด ในกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงในจังหวัดกระบี่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจสอบการตกค้างของยาออกโซลินิก แอซิด ในกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงในจังหวัดกระบี่
นักวิจัย : พัชรี ซุ่นสั้น
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัชรี ซุ่นสั้น . (2540). การตรวจสอบการตกค้างของยาออกโซลินิก แอซิด ในกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงในจังหวัดกระบี่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พัชรี ซุ่นสั้น . 2540. "การตรวจสอบการตกค้างของยาออกโซลินิก แอซิด ในกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงในจังหวัดกระบี่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พัชรี ซุ่นสั้น . "การตรวจสอบการตกค้างของยาออกโซลินิก แอซิด ในกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงในจังหวัดกระบี่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2540. Print.
พัชรี ซุ่นสั้น . การตรวจสอบการตกค้างของยาออกโซลินิก แอซิด ในกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงในจังหวัดกระบี่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2540.