ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ออกซิเจนของชั้นหน้าตักดินน้ำขังที่ปลูกมะม่วง (Mangifera indica Linn cv Nam Dok Mai)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ออกซิเจนของชั้นหน้าตักดินน้ำขังที่ปลูกมะม่วง (Mangifera indica Linn cv Nam Dok Mai)
นักวิจัย : เกวลิน ศรีจันทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เกวลิน ศรีจันทร์ . (2543). การใช้ออกซิเจนของชั้นหน้าตักดินน้ำขังที่ปลูกมะม่วง (Mangifera indica Linn cv Nam Dok Mai).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เกวลิน ศรีจันทร์ . 2543. "การใช้ออกซิเจนของชั้นหน้าตักดินน้ำขังที่ปลูกมะม่วง (Mangifera indica Linn cv Nam Dok Mai)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เกวลิน ศรีจันทร์ . "การใช้ออกซิเจนของชั้นหน้าตักดินน้ำขังที่ปลูกมะม่วง (Mangifera indica Linn cv Nam Dok Mai)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2543. Print.
เกวลิน ศรีจันทร์ . การใช้ออกซิเจนของชั้นหน้าตักดินน้ำขังที่ปลูกมะม่วง (Mangifera indica Linn cv Nam Dok Mai). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2543.