ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดเลือกเพื่อปรับปรุงลักษณะทางพืชไร่ของสายพันธุ์ถั่วเหลืองที่ได้รับคัดเลือกชุดที่ 2 และ 3

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดเลือกเพื่อปรับปรุงลักษณะทางพืชไร่ของสายพันธุ์ถั่วเหลืองที่ได้รับคัดเลือกชุดที่ 2 และ 3
นักวิจัย : รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ . (2529). การคัดเลือกเพื่อปรับปรุงลักษณะทางพืชไร่ของสายพันธุ์ถั่วเหลืองที่ได้รับคัดเลือกชุดที่ 2 และ 3.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ . 2529. "การคัดเลือกเพื่อปรับปรุงลักษณะทางพืชไร่ของสายพันธุ์ถั่วเหลืองที่ได้รับคัดเลือกชุดที่ 2 และ 3".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ . "การคัดเลือกเพื่อปรับปรุงลักษณะทางพืชไร่ของสายพันธุ์ถั่วเหลืองที่ได้รับคัดเลือกชุดที่ 2 และ 3."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2529. Print.
รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ . การคัดเลือกเพื่อปรับปรุงลักษณะทางพืชไร่ของสายพันธุ์ถั่วเหลืองที่ได้รับคัดเลือกชุดที่ 2 และ 3. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2529.