ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การขยายพันธุ์ส้มให้ได้ต้นพันธุ์ที่ปราศจากโรคโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารสังเคราะห์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การขยายพันธุ์ส้มให้ได้ต้นพันธุ์ที่ปราศจากโรคโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารสังเคราะห์
นักวิจัย : สุพัฒน์ อรรถธรรม
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2528
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุพัฒน์ อรรถธรรม . (2528). การขยายพันธุ์ส้มให้ได้ต้นพันธุ์ที่ปราศจากโรคโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารสังเคราะห์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุพัฒน์ อรรถธรรม . 2528. "การขยายพันธุ์ส้มให้ได้ต้นพันธุ์ที่ปราศจากโรคโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารสังเคราะห์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุพัฒน์ อรรถธรรม . "การขยายพันธุ์ส้มให้ได้ต้นพันธุ์ที่ปราศจากโรคโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารสังเคราะห์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2528. Print.
สุพัฒน์ อรรถธรรม . การขยายพันธุ์ส้มให้ได้ต้นพันธุ์ที่ปราศจากโรคโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารสังเคราะห์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2528.