ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิจัยการจัดการดินที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยในกลุ่มชุดดินที่ 33 จังหวัดกำแพงเพชร

หน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิจัยการจัดการดินที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยในกลุ่มชุดดินที่ 33 จังหวัดกำแพงเพชร
นักวิจัย : วัชรา บัวพันธ์
คำค้น : กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัชรา บัวพันธ์ . (2554). วิจัยการจัดการดินที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยในกลุ่มชุดดินที่ 33 จังหวัดกำแพงเพชร.
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
วัชรา บัวพันธ์ . 2554. "วิจัยการจัดการดินที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยในกลุ่มชุดดินที่ 33 จังหวัดกำแพงเพชร".
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
วัชรา บัวพันธ์ . "วิจัยการจัดการดินที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยในกลุ่มชุดดินที่ 33 จังหวัดกำแพงเพชร."
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน, 2554. Print.
วัชรา บัวพันธ์ . วิจัยการจัดการดินที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยในกลุ่มชุดดินที่ 33 จังหวัดกำแพงเพชร. กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน; 2554.