ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการผลิตปุ๋ยหมักจากกากเมล็ดสบู่ดำที่มีต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของผักคะน้า

หน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการผลิตปุ๋ยหมักจากกากเมล็ดสบู่ดำที่มีต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของผักคะน้า
นักวิจัย : อัมพร วัฒนชัยเสรีกุล
คำค้น : กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัมพร วัฒนชัยเสรีกุล . (2554). การศึกษาการผลิตปุ๋ยหมักจากกากเมล็ดสบู่ดำที่มีต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของผักคะน้า.
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
อัมพร วัฒนชัยเสรีกุล . 2554. "การศึกษาการผลิตปุ๋ยหมักจากกากเมล็ดสบู่ดำที่มีต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของผักคะน้า".
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
อัมพร วัฒนชัยเสรีกุล . "การศึกษาการผลิตปุ๋ยหมักจากกากเมล็ดสบู่ดำที่มีต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของผักคะน้า."
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน, 2554. Print.
อัมพร วัฒนชัยเสรีกุล . การศึกษาการผลิตปุ๋ยหมักจากกากเมล็ดสบู่ดำที่มีต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของผักคะน้า. กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน; 2554.