ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเทคนิคการแก้ไขปัญหาดินปนเปื้อนสารแคดเมียม

หน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเทคนิคการแก้ไขปัญหาดินปนเปื้อนสารแคดเมียม
นักวิจัย : ละไม ศรีสวัสดิ์
คำค้น : กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ละไม ศรีสวัสดิ์ . (2554). การศึกษาเทคนิคการแก้ไขปัญหาดินปนเปื้อนสารแคดเมียม.
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
ละไม ศรีสวัสดิ์ . 2554. "การศึกษาเทคนิคการแก้ไขปัญหาดินปนเปื้อนสารแคดเมียม".
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
ละไม ศรีสวัสดิ์ . "การศึกษาเทคนิคการแก้ไขปัญหาดินปนเปื้อนสารแคดเมียม."
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน, 2554. Print.
ละไม ศรีสวัสดิ์ . การศึกษาเทคนิคการแก้ไขปัญหาดินปนเปื้อนสารแคดเมียม. กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน; 2554.