ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาอัตราการใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด.11 สำหรับถั่วพุ่มเพื่อเพิ่มมวลชีวภาพและปรับปรุงบำรุงดินในสภาพพื้นที่ ดินทราย

หน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาอัตราการใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด.11 สำหรับถั่วพุ่มเพื่อเพิ่มมวลชีวภาพและปรับปรุงบำรุงดินในสภาพพื้นที่ ดินทราย
นักวิจัย : กัญญาพร สังข์แก้ว
คำค้น : กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กัญญาพร สังข์แก้ว . (2554). ศึกษาอัตราการใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด.11 สำหรับถั่วพุ่มเพื่อเพิ่มมวลชีวภาพและปรับปรุงบำรุงดินในสภาพพื้นที่ ดินทราย.
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
กัญญาพร สังข์แก้ว . 2554. "ศึกษาอัตราการใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด.11 สำหรับถั่วพุ่มเพื่อเพิ่มมวลชีวภาพและปรับปรุงบำรุงดินในสภาพพื้นที่ ดินทราย".
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
กัญญาพร สังข์แก้ว . "ศึกษาอัตราการใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด.11 สำหรับถั่วพุ่มเพื่อเพิ่มมวลชีวภาพและปรับปรุงบำรุงดินในสภาพพื้นที่ ดินทราย."
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน, 2554. Print.
กัญญาพร สังข์แก้ว . ศึกษาอัตราการใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด.11 สำหรับถั่วพุ่มเพื่อเพิ่มมวลชีวภาพและปรับปรุงบำรุงดินในสภาพพื้นที่ ดินทราย. กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน; 2554.