ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาอัตราการใช้ผลิตภัณฑ์สาร พด.11 สำหรับถั่วพุ่มเพื่อเพิ่มมวลชีวภาพและการปรับปรุงบำรุงดินในสภาพพื้นที่ ดินปนกรวด

หน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาอัตราการใช้ผลิตภัณฑ์สาร พด.11 สำหรับถั่วพุ่มเพื่อเพิ่มมวลชีวภาพและการปรับปรุงบำรุงดินในสภาพพื้นที่ ดินปนกรวด
นักวิจัย : วินัย ชมบุตร
คำค้น : กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วินัย ชมบุตร . (2554). ศึกษาอัตราการใช้ผลิตภัณฑ์สาร พด.11 สำหรับถั่วพุ่มเพื่อเพิ่มมวลชีวภาพและการปรับปรุงบำรุงดินในสภาพพื้นที่ ดินปนกรวด.
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
วินัย ชมบุตร . 2554. "ศึกษาอัตราการใช้ผลิตภัณฑ์สาร พด.11 สำหรับถั่วพุ่มเพื่อเพิ่มมวลชีวภาพและการปรับปรุงบำรุงดินในสภาพพื้นที่ ดินปนกรวด".
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
วินัย ชมบุตร . "ศึกษาอัตราการใช้ผลิตภัณฑ์สาร พด.11 สำหรับถั่วพุ่มเพื่อเพิ่มมวลชีวภาพและการปรับปรุงบำรุงดินในสภาพพื้นที่ ดินปนกรวด."
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน, 2554. Print.
วินัย ชมบุตร . ศึกษาอัตราการใช้ผลิตภัณฑ์สาร พด.11 สำหรับถั่วพุ่มเพื่อเพิ่มมวลชีวภาพและการปรับปรุงบำรุงดินในสภาพพื้นที่ ดินปนกรวด. กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน; 2554.