ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การขยายพันธุ์หนอนตายหยากด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

หน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การขยายพันธุ์หนอนตายหยากด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
นักวิจัย : สัมพันธ์ แย้มกระโทก
คำค้น : กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สัมพันธ์ แย้มกระโทก . (2554). การขยายพันธุ์หนอนตายหยากด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ.
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
สัมพันธ์ แย้มกระโทก . 2554. "การขยายพันธุ์หนอนตายหยากด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ".
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
สัมพันธ์ แย้มกระโทก . "การขยายพันธุ์หนอนตายหยากด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ."
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน, 2554. Print.
สัมพันธ์ แย้มกระโทก . การขยายพันธุ์หนอนตายหยากด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน; 2554.