ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ร่วมกับระบบพืชแซมที่มีต่อการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในกลุ่มชุดดินที่ 35

หน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ร่วมกับระบบพืชแซมที่มีต่อการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในกลุ่มชุดดินที่ 35
นักวิจัย : ภัทรานิษฐ์ ช่วยสระน้อย
คำค้น : กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภัทรานิษฐ์ ช่วยสระน้อย . (2554). อิทธิพลของปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ร่วมกับระบบพืชแซมที่มีต่อการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในกลุ่มชุดดินที่ 35.
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
ภัทรานิษฐ์ ช่วยสระน้อย . 2554. "อิทธิพลของปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ร่วมกับระบบพืชแซมที่มีต่อการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในกลุ่มชุดดินที่ 35".
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
ภัทรานิษฐ์ ช่วยสระน้อย . "อิทธิพลของปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ร่วมกับระบบพืชแซมที่มีต่อการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในกลุ่มชุดดินที่ 35."
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน, 2554. Print.
ภัทรานิษฐ์ ช่วยสระน้อย . อิทธิพลของปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ร่วมกับระบบพืชแซมที่มีต่อการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในกลุ่มชุดดินที่ 35. กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน; 2554.