ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาพัฒนาการของการผลิตพืชผักในระบบเกษตรอินทรีย์

หน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาพัฒนาการของการผลิตพืชผักในระบบเกษตรอินทรีย์
นักวิจัย : วิสิษฐ์ จุ้ยดอนกลอย
คำค้น : กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิสิษฐ์ จุ้ยดอนกลอย . (2554). ศึกษาพัฒนาการของการผลิตพืชผักในระบบเกษตรอินทรีย์.
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
วิสิษฐ์ จุ้ยดอนกลอย . 2554. "ศึกษาพัฒนาการของการผลิตพืชผักในระบบเกษตรอินทรีย์".
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
วิสิษฐ์ จุ้ยดอนกลอย . "ศึกษาพัฒนาการของการผลิตพืชผักในระบบเกษตรอินทรีย์."
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน, 2554. Print.
วิสิษฐ์ จุ้ยดอนกลอย . ศึกษาพัฒนาการของการผลิตพืชผักในระบบเกษตรอินทรีย์. กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน; 2554.