ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตมันสำปะหลังโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในจังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตมันสำปะหลังโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในจังหวัดนครราชสีมา
นักวิจัย : จุฑามาศ จันทร์แจ่มหล้า
คำค้น : กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จุฑามาศ จันทร์แจ่มหล้า . (2554). การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตมันสำปะหลังโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในจังหวัดนครราชสีมา.
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
จุฑามาศ จันทร์แจ่มหล้า . 2554. "การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตมันสำปะหลังโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในจังหวัดนครราชสีมา".
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
จุฑามาศ จันทร์แจ่มหล้า . "การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตมันสำปะหลังโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในจังหวัดนครราชสีมา."
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน, 2554. Print.
จุฑามาศ จันทร์แจ่มหล้า . การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตมันสำปะหลังโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในจังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน; 2554.