ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน กรณีศึกษา เขตพัฒนาที่ดิน ลุ่มน้ำลำเซบาย จังหวัดอำนาจเจริญ

หน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ความคุ้มค่าพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน กรณีศึกษา เขตพัฒนาที่ดิน ลุ่มน้ำลำเซบาย จังหวัดอำนาจเจริญ
นักวิจัย : ศิริพร เผือกยิ้ม
คำค้น : กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิริพร เผือกยิ้ม . (2554). การวิเคราะห์ความคุ้มค่าพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน กรณีศึกษา เขตพัฒนาที่ดิน ลุ่มน้ำลำเซบาย จังหวัดอำนาจเจริญ.
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
ศิริพร เผือกยิ้ม . 2554. "การวิเคราะห์ความคุ้มค่าพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน กรณีศึกษา เขตพัฒนาที่ดิน ลุ่มน้ำลำเซบาย จังหวัดอำนาจเจริญ".
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
ศิริพร เผือกยิ้ม . "การวิเคราะห์ความคุ้มค่าพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน กรณีศึกษา เขตพัฒนาที่ดิน ลุ่มน้ำลำเซบาย จังหวัดอำนาจเจริญ."
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน, 2554. Print.
ศิริพร เผือกยิ้ม . การวิเคราะห์ความคุ้มค่าพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน กรณีศึกษา เขตพัฒนาที่ดิน ลุ่มน้ำลำเซบาย จังหวัดอำนาจเจริญ. กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน; 2554.