ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ ทุ่งกุลาร้องไห้

หน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ ทุ่งกุลาร้องไห้
นักวิจัย : ศิริพร เผือกยิ้ม
คำค้น : กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิริพร เผือกยิ้ม . (2554). ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ ทุ่งกุลาร้องไห้.
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
ศิริพร เผือกยิ้ม . 2554. "ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ ทุ่งกุลาร้องไห้".
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
ศิริพร เผือกยิ้ม . "ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ ทุ่งกุลาร้องไห้."
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน, 2554. Print.
ศิริพร เผือกยิ้ม . ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ ทุ่งกุลาร้องไห้. กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน; 2554.