ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ผลิตภัณฑ์ พด.12 ในการปลูกข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 ในชุดดินอุตรดิตถ์

หน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ผลิตภัณฑ์ พด.12 ในการปลูกข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 ในชุดดินอุตรดิตถ์
นักวิจัย : พัฒน์พงษ์ เกิดหลำ
คำค้น : กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัฒน์พงษ์ เกิดหลำ . (2554). การใช้ผลิตภัณฑ์ พด.12 ในการปลูกข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 ในชุดดินอุตรดิตถ์.
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
พัฒน์พงษ์ เกิดหลำ . 2554. "การใช้ผลิตภัณฑ์ พด.12 ในการปลูกข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 ในชุดดินอุตรดิตถ์".
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
พัฒน์พงษ์ เกิดหลำ . "การใช้ผลิตภัณฑ์ พด.12 ในการปลูกข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 ในชุดดินอุตรดิตถ์."
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน, 2554. Print.
พัฒน์พงษ์ เกิดหลำ . การใช้ผลิตภัณฑ์ พด.12 ในการปลูกข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 ในชุดดินอุตรดิตถ์. กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน; 2554.