ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงดินเสื่อมโทรมโดยใช้หญ้าแฝกและปุ๋ยพืชสดในพื้นที่โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งผลิตของชุมชม (ASPL) จังหวัดปราจีนบุรี

หน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงดินเสื่อมโทรมโดยใช้หญ้าแฝกและปุ๋ยพืชสดในพื้นที่โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งผลิตของชุมชม (ASPL) จังหวัดปราจีนบุรี
นักวิจัย : อรุณ พงษ์กาญจนะ
คำค้น : กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรุณ พงษ์กาญจนะ . (2554). การปรับปรุงดินเสื่อมโทรมโดยใช้หญ้าแฝกและปุ๋ยพืชสดในพื้นที่โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งผลิตของชุมชม (ASPL) จังหวัดปราจีนบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
อรุณ พงษ์กาญจนะ . 2554. "การปรับปรุงดินเสื่อมโทรมโดยใช้หญ้าแฝกและปุ๋ยพืชสดในพื้นที่โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งผลิตของชุมชม (ASPL) จังหวัดปราจีนบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
อรุณ พงษ์กาญจนะ . "การปรับปรุงดินเสื่อมโทรมโดยใช้หญ้าแฝกและปุ๋ยพืชสดในพื้นที่โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งผลิตของชุมชม (ASPL) จังหวัดปราจีนบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน, 2554. Print.
อรุณ พงษ์กาญจนะ . การปรับปรุงดินเสื่อมโทรมโดยใช้หญ้าแฝกและปุ๋ยพืชสดในพื้นที่โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งผลิตของชุมชม (ASPL) จังหวัดปราจีนบุรี. กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน; 2554.