ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการตอซังข้าวด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 และซุปเปอร์ พด.2 ร่วมกับปุ๋ยหมักเพื่อผลิตข้าวอินทรีย์ในพื้นที่นาชลประทาน

หน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการตอซังข้าวด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 และซุปเปอร์ พด.2 ร่วมกับปุ๋ยหมักเพื่อผลิตข้าวอินทรีย์ในพื้นที่นาชลประทาน
นักวิจัย : สิรินภา ชินอ่อน
คำค้น : กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิรินภา ชินอ่อน . (2554). การจัดการตอซังข้าวด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 และซุปเปอร์ พด.2 ร่วมกับปุ๋ยหมักเพื่อผลิตข้าวอินทรีย์ในพื้นที่นาชลประทาน.
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
สิรินภา ชินอ่อน . 2554. "การจัดการตอซังข้าวด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 และซุปเปอร์ พด.2 ร่วมกับปุ๋ยหมักเพื่อผลิตข้าวอินทรีย์ในพื้นที่นาชลประทาน".
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
สิรินภา ชินอ่อน . "การจัดการตอซังข้าวด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 และซุปเปอร์ พด.2 ร่วมกับปุ๋ยหมักเพื่อผลิตข้าวอินทรีย์ในพื้นที่นาชลประทาน."
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน, 2554. Print.
สิรินภา ชินอ่อน . การจัดการตอซังข้าวด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 และซุปเปอร์ พด.2 ร่วมกับปุ๋ยหมักเพื่อผลิตข้าวอินทรีย์ในพื้นที่นาชลประทาน. กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน; 2554.