ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดสอบผลของปุ๋ยพืชสดต่อผลการผลิตข้าวในพื้นที่ของเกษตรกร กลุ่มชุดดินที่ 17 อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดสอบผลของปุ๋ยพืชสดต่อผลการผลิตข้าวในพื้นที่ของเกษตรกร กลุ่มชุดดินที่ 17 อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
นักวิจัย : สมพร โจดโจน
คำค้น : กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมพร โจดโจน . (2554). การทดสอบผลของปุ๋ยพืชสดต่อผลการผลิตข้าวในพื้นที่ของเกษตรกร กลุ่มชุดดินที่ 17 อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา.
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
สมพร โจดโจน . 2554. "การทดสอบผลของปุ๋ยพืชสดต่อผลการผลิตข้าวในพื้นที่ของเกษตรกร กลุ่มชุดดินที่ 17 อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา".
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
สมพร โจดโจน . "การทดสอบผลของปุ๋ยพืชสดต่อผลการผลิตข้าวในพื้นที่ของเกษตรกร กลุ่มชุดดินที่ 17 อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา."
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน, 2554. Print.
สมพร โจดโจน . การทดสอบผลของปุ๋ยพืชสดต่อผลการผลิตข้าวในพื้นที่ของเกษตรกร กลุ่มชุดดินที่ 17 อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน; 2554.