ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของพืชปุ๋ยสดที่หว่านร่วมกับข้าวในระบบการหว่านข้าวแห้ง

หน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของพืชปุ๋ยสดที่หว่านร่วมกับข้าวในระบบการหว่านข้าวแห้ง
นักวิจัย : สุดสงวน เทียมไธสงค์
คำค้น : กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุดสงวน เทียมไธสงค์ . (2554). ผลของพืชปุ๋ยสดที่หว่านร่วมกับข้าวในระบบการหว่านข้าวแห้ง.
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
สุดสงวน เทียมไธสงค์ . 2554. "ผลของพืชปุ๋ยสดที่หว่านร่วมกับข้าวในระบบการหว่านข้าวแห้ง".
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
สุดสงวน เทียมไธสงค์ . "ผลของพืชปุ๋ยสดที่หว่านร่วมกับข้าวในระบบการหว่านข้าวแห้ง."
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน, 2554. Print.
สุดสงวน เทียมไธสงค์ . ผลของพืชปุ๋ยสดที่หว่านร่วมกับข้าวในระบบการหว่านข้าวแห้ง. กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน; 2554.