ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อายุการเก็บเกี่ยว และสภาพการเก็บรักษาคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้า

หน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อายุการเก็บเกี่ยว และสภาพการเก็บรักษาคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้า
นักวิจัย : วัชราภรณ์ จันทบุตร
คำค้น : กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัชราภรณ์ จันทบุตร . (2554). อายุการเก็บเกี่ยว และสภาพการเก็บรักษาคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้า.
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
วัชราภรณ์ จันทบุตร . 2554. "อายุการเก็บเกี่ยว และสภาพการเก็บรักษาคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้า".
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
วัชราภรณ์ จันทบุตร . "อายุการเก็บเกี่ยว และสภาพการเก็บรักษาคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้า."
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน, 2554. Print.
วัชราภรณ์ จันทบุตร . อายุการเก็บเกี่ยว และสภาพการเก็บรักษาคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้า. กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน; 2554.