ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาชนิดพืชตระกูลถั่วหมุนเวียนเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินในแปลงผักกาดหวานในพื้นที่อาศัยน้ำฝนโครงการหลวงหนองหอย

หน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาชนิดพืชตระกูลถั่วหมุนเวียนเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินในแปลงผักกาดหวานในพื้นที่อาศัยน้ำฝนโครงการหลวงหนองหอย
นักวิจัย : เกษมศรี มานิมนต์
คำค้น : กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เกษมศรี มานิมนต์ . (2554). การศึกษาชนิดพืชตระกูลถั่วหมุนเวียนเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินในแปลงผักกาดหวานในพื้นที่อาศัยน้ำฝนโครงการหลวงหนองหอย.
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
เกษมศรี มานิมนต์ . 2554. "การศึกษาชนิดพืชตระกูลถั่วหมุนเวียนเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินในแปลงผักกาดหวานในพื้นที่อาศัยน้ำฝนโครงการหลวงหนองหอย".
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
เกษมศรี มานิมนต์ . "การศึกษาชนิดพืชตระกูลถั่วหมุนเวียนเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินในแปลงผักกาดหวานในพื้นที่อาศัยน้ำฝนโครงการหลวงหนองหอย."
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน, 2554. Print.
เกษมศรี มานิมนต์ . การศึกษาชนิดพืชตระกูลถั่วหมุนเวียนเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินในแปลงผักกาดหวานในพื้นที่อาศัยน้ำฝนโครงการหลวงหนองหอย. กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน; 2554.