ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อปลูกยูคาลิปตัสและผลต่อการปลูกข้าวโพดร่วม

หน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อปลูกยูคาลิปตัสและผลต่อการปลูกข้าวโพดร่วม
นักวิจัย : อุษา จักราช
คำค้น : กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุษา จักราช . (2554). การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อปลูกยูคาลิปตัสและผลต่อการปลูกข้าวโพดร่วม.
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
อุษา จักราช . 2554. "การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อปลูกยูคาลิปตัสและผลต่อการปลูกข้าวโพดร่วม".
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
อุษา จักราช . "การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อปลูกยูคาลิปตัสและผลต่อการปลูกข้าวโพดร่วม."
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน, 2554. Print.
อุษา จักราช . การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อปลูกยูคาลิปตัสและผลต่อการปลูกข้าวโพดร่วม. กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน; 2554.