ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาผลของสารสกัดเพื่อคัดเลือกพืชสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพต่อการควบคุมและป้องกันหนอนกระทู้ผักและหนอนใยผัก

หน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาผลของสารสกัดเพื่อคัดเลือกพืชสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพต่อการควบคุมและป้องกันหนอนกระทู้ผักและหนอนใยผัก
นักวิจัย : ฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์
คำค้น : กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์ . (2553). ศึกษาผลของสารสกัดเพื่อคัดเลือกพืชสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพต่อการควบคุมและป้องกันหนอนกระทู้ผักและหนอนใยผัก.
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
ฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์ . 2553. "ศึกษาผลของสารสกัดเพื่อคัดเลือกพืชสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพต่อการควบคุมและป้องกันหนอนกระทู้ผักและหนอนใยผัก".
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
ฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์ . "ศึกษาผลของสารสกัดเพื่อคัดเลือกพืชสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพต่อการควบคุมและป้องกันหนอนกระทู้ผักและหนอนใยผัก."
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน, 2553. Print.
ฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์ . ศึกษาผลของสารสกัดเพื่อคัดเลือกพืชสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพต่อการควบคุมและป้องกันหนอนกระทู้ผักและหนอนใยผัก. กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน; 2553.