ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด.11 สำหรับโสนอัฟริกันเพื่อเพิ่มมวลชีวภาพและปรับปรุงบำรุงดิน (แผนงานวิจัยย่อยที่ 6)

หน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด.11 สำหรับโสนอัฟริกันเพื่อเพิ่มมวลชีวภาพและปรับปรุงบำรุงดิน (แผนงานวิจัยย่อยที่ 6)
นักวิจัย : สุดสงวน เทียมไธสงค์
คำค้น : กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุดสงวน เทียมไธสงค์ . (2553). การใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด.11 สำหรับโสนอัฟริกันเพื่อเพิ่มมวลชีวภาพและปรับปรุงบำรุงดิน (แผนงานวิจัยย่อยที่ 6).
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
สุดสงวน เทียมไธสงค์ . 2553. "การใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด.11 สำหรับโสนอัฟริกันเพื่อเพิ่มมวลชีวภาพและปรับปรุงบำรุงดิน (แผนงานวิจัยย่อยที่ 6)".
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
สุดสงวน เทียมไธสงค์ . "การใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด.11 สำหรับโสนอัฟริกันเพื่อเพิ่มมวลชีวภาพและปรับปรุงบำรุงดิน (แผนงานวิจัยย่อยที่ 6)."
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน, 2553. Print.
สุดสงวน เทียมไธสงค์ . การใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด.11 สำหรับโสนอัฟริกันเพื่อเพิ่มมวลชีวภาพและปรับปรุงบำรุงดิน (แผนงานวิจัยย่อยที่ 6). กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน; 2553.