ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการหมักพืชสมุนไพรด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 และหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการควบคุมและป้องกันเพลี้ยแป้ง และเพลี้ยอ่อน

หน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการหมักพืชสมุนไพรด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 และหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการควบคุมและป้องกันเพลี้ยแป้ง และเพลี้ยอ่อน
นักวิจัย : พนิดา ปรีเปรมโมทย์
คำค้น : กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พนิดา ปรีเปรมโมทย์ . (2552). ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการหมักพืชสมุนไพรด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 และหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการควบคุมและป้องกันเพลี้ยแป้ง และเพลี้ยอ่อน.
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
พนิดา ปรีเปรมโมทย์ . 2552. "ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการหมักพืชสมุนไพรด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 และหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการควบคุมและป้องกันเพลี้ยแป้ง และเพลี้ยอ่อน".
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
พนิดา ปรีเปรมโมทย์ . "ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการหมักพืชสมุนไพรด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 และหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการควบคุมและป้องกันเพลี้ยแป้ง และเพลี้ยอ่อน."
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552. Print.
พนิดา ปรีเปรมโมทย์ . ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการหมักพืชสมุนไพรด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 และหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการควบคุมและป้องกันเพลี้ยแป้ง และเพลี้ยอ่อน. กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน; 2552.