ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดเลือกไรโซเบียมที่มีประสิทธิภาพและทดสอบผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สำหรับโสนอัฟริกันในสภาพ โรงเรือนกระจก

หน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดเลือกไรโซเบียมที่มีประสิทธิภาพและทดสอบผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สำหรับโสนอัฟริกันในสภาพ โรงเรือนกระจก
นักวิจัย : พนิดา ปรีเปรมโมทย์
คำค้น : กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พนิดา ปรีเปรมโมทย์ . (2552). การคัดเลือกไรโซเบียมที่มีประสิทธิภาพและทดสอบผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สำหรับโสนอัฟริกันในสภาพ โรงเรือนกระจก.
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
พนิดา ปรีเปรมโมทย์ . 2552. "การคัดเลือกไรโซเบียมที่มีประสิทธิภาพและทดสอบผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สำหรับโสนอัฟริกันในสภาพ โรงเรือนกระจก".
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
พนิดา ปรีเปรมโมทย์ . "การคัดเลือกไรโซเบียมที่มีประสิทธิภาพและทดสอบผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สำหรับโสนอัฟริกันในสภาพ โรงเรือนกระจก."
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552. Print.
พนิดา ปรีเปรมโมทย์ . การคัดเลือกไรโซเบียมที่มีประสิทธิภาพและทดสอบผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สำหรับโสนอัฟริกันในสภาพ โรงเรือนกระจก. กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน; 2552.