ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพิ่มผลผลิตอ้อยด้วยการให้ปุ๋ยไปกับน้ำระบบการให้น้ำ ซึมใต้ผิวดิน

หน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพิ่มผลผลิตอ้อยด้วยการให้ปุ๋ยไปกับน้ำระบบการให้น้ำ ซึมใต้ผิวดิน
นักวิจัย : สุภา รันดาเว
คำค้น : กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภา รันดาเว . (2552). การเพิ่มผลผลิตอ้อยด้วยการให้ปุ๋ยไปกับน้ำระบบการให้น้ำ ซึมใต้ผิวดิน.
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
สุภา รันดาเว . 2552. "การเพิ่มผลผลิตอ้อยด้วยการให้ปุ๋ยไปกับน้ำระบบการให้น้ำ ซึมใต้ผิวดิน".
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
สุภา รันดาเว . "การเพิ่มผลผลิตอ้อยด้วยการให้ปุ๋ยไปกับน้ำระบบการให้น้ำ ซึมใต้ผิวดิน."
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552. Print.
สุภา รันดาเว . การเพิ่มผลผลิตอ้อยด้วยการให้ปุ๋ยไปกับน้ำระบบการให้น้ำ ซึมใต้ผิวดิน. กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน; 2552.