ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ผลิตภัณฑ์หัวเชื้อจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิต กระหล่ำปลี จังหวัดตาก

หน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ผลิตภัณฑ์หัวเชื้อจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิต กระหล่ำปลี จังหวัดตาก
นักวิจัย : ประพิน ขันธเลิศ
คำค้น : กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประพิน ขันธเลิศ . (2552). การใช้ผลิตภัณฑ์หัวเชื้อจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิต กระหล่ำปลี จังหวัดตาก.
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
ประพิน ขันธเลิศ . 2552. "การใช้ผลิตภัณฑ์หัวเชื้อจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิต กระหล่ำปลี จังหวัดตาก".
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
ประพิน ขันธเลิศ . "การใช้ผลิตภัณฑ์หัวเชื้อจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิต กระหล่ำปลี จังหวัดตาก."
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552. Print.
ประพิน ขันธเลิศ . การใช้ผลิตภัณฑ์หัวเชื้อจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิต กระหล่ำปลี จังหวัดตาก. กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน; 2552.