ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างรูปแบบการทำวิจัยเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิในจังหวัดกระบี่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างรูปแบบการทำวิจัยเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิในจังหวัดกระบี่
นักวิจัย : มัลลิกา กิตติเวช
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มัลลิกา กิตติเวช . (2552). การสร้างรูปแบบการทำวิจัยเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิในจังหวัดกระบี่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
มัลลิกา กิตติเวช . 2552. "การสร้างรูปแบบการทำวิจัยเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิในจังหวัดกระบี่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
มัลลิกา กิตติเวช . "การสร้างรูปแบบการทำวิจัยเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิในจังหวัดกระบี่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2552. Print.
มัลลิกา กิตติเวช . การสร้างรูปแบบการทำวิจัยเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิในจังหวัดกระบี่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2552.