ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดคุณภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดคุณภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
นักวิจัย : วิชัย แหวนเพชร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิชัย แหวนเพชร . (2552). การพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดคุณภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วิชัย แหวนเพชร . 2552. "การพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดคุณภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วิชัย แหวนเพชร . "การพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดคุณภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2552. Print.
วิชัย แหวนเพชร . การพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดคุณภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2552.