ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการนำระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการนำระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
นักวิจัย : พรเลิศ อาภานุทัต
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรเลิศ อาภานุทัต . (2552). ปัจจัยที่มีผลต่อการนำระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
พรเลิศ อาภานุทัต . 2552. "ปัจจัยที่มีผลต่อการนำระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
พรเลิศ อาภานุทัต . "ปัจจัยที่มีผลต่อการนำระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2552. Print.
พรเลิศ อาภานุทัต . ปัจจัยที่มีผลต่อการนำระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2552.