ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการวัตถุดิบของการผลิตธูปในท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการวัตถุดิบของการผลิตธูปในท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
นักวิจัย : รัศมี แสงศิริมงคลยิ่ง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รัศมี แสงศิริมงคลยิ่ง . (2552). การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการวัตถุดิบของการผลิตธูปในท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
รัศมี แสงศิริมงคลยิ่ง . 2552. "การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการวัตถุดิบของการผลิตธูปในท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
รัศมี แสงศิริมงคลยิ่ง . "การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการวัตถุดิบของการผลิตธูปในท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2552. Print.
รัศมี แสงศิริมงคลยิ่ง . การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการวัตถุดิบของการผลิตธูปในท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2552.